Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-10-07

Read More

उत्तरमध्यमा, सेतु, प्राक्शास्त्री तथा विदेशीहरुका लागि सञ्चालन गरिने संस्कृत भाषा प्रशिक्षणकाे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-10-06

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-09-26

Read More

२०७८ सालमा सञ्चालन गरिने विदेशीहरुका लागि संस्कृत भाषा प्रशिक्षण-२०७७ (प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर) काे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-09-17

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-08-31

Read More

आचार्य तहकाे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशन सम्बन्धमा

image
Publish Date: 2021-08-31

आचार्य तह प्रथम तथा द्वितीय खण्ड २०७६ काे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशन सम्बन्धमा

Read More

शास्त्री तहकाे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशन सम्बन्धमा

image
Publish Date: 2021-08-29

शास्त्री प्रथम/द्वितीय/तृतीय खण्ड २०७६ र शास्त्री प्रथम खण्ड २०७७ काे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-08-27

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री 2076 काे वार्षिक परीक्षाकाे (अभ्यास शिक्षण समेतकाे) अन्तिम परीक्षा परीणाम प्रकाशित ।

Publish Date: 2021-08-26

Read More

प्राक्शास्त्री, सेतु, उत्तरमध्यमा र विज्ञानाेत्तरमध्यमा तहकाे वार्षिक र माैका समेतकाे परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-07-29

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-07-12

Read More

विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-07-05

Read More

आचार्य द्वितीय खण्ड २०७६ काे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-06-24

Read More

आचार्य प्रथम खण्ड २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-06-24

Read More

शास्त्री प्रथम खण्ड २०७७ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-06-24

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-04-13

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-04-13

Read More

स्थानीय विदा

image
Publish Date: 2021-03-27

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-03-24

Read More

२०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री द्वितीय खण्ड २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-24

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री द्वितीय खण्ड (नियमित/आंशिक/स्वतन्त्र/विशिष्ट) २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ प्रकाशित परीक्षा परिणाम अनुसार निम्नलिखित परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन् । 

Read More

२०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री प्रथम खण्ड २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-24

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री प्रथम खण्ड (नियमित/आंशिक/स्वतन्त्र/विशिष्ट) २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ प्रकाशित परीक्षा परिणाम अनुसार निम्नलिखित परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन् । 

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान

Publish Date: 2021-03-15

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा सिफारिस भई आए बमाेजिम विभिन्न अनुसन्धाताहरूलाई विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे छ ।

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७६ काे लिखित परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-08

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७६ काे लिखित परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

Read More

विदेशीहरुकाे लागि संस्कृत भाषा प्रशिक्षणकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-01

Read More

शास्त्री तृतीय खण्ड २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-01

Read More

शास्त्री २०७७ तथा आचार्य तह २०७६ काे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-02-28

Read More

कन्सल्टेन्सी सेवाकाे लागि दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-02-01

Read More

शास्त्री प्रथम खण्ड २०७७ र आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्ड २०७६ काे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

Publish Date: 2021-01-31

परीक्षा कार्यक्रम

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्रीकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2020-12-18

Read More

२०७७ पाैष ५ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेकाे शास्त्री प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डकाे परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण ।

image
Publish Date: 2020-12-13

Read More

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकाे अत्यन्त जरुरी सूचना

image
Publish Date: 2020-11-24

Read More

एक वर्षे शिक्षाशास्त्री २०७६ काे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2020-11-20

Read More

शास्त्री प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डकाे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2020-11-20

Read More

उत्तरमध्यमा तह २०७७ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2020-11-20

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ असाेज महिनामा सञ्चालित उत्तरमध्यमा तह २०७७ काे आंशिककाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ । 

Read More

प्राक्शास्त्री २०७६ काे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2020-11-20

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ असाेज महिनामा सञ्चालित प्राक्शास्त्री २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ । 

Read More

२०७६ सालकाे शास्त्री तहकाे परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुकाे लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

image
Publish Date: 2020-11-13

२०७६ सालकाे शास्त्री तहकाे परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुकाे लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

Read More

शास्त्री प्रथम र आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्डकाे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2020-08-25

शास्त्री प्रथम र आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्डकाे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Read More