Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान

Publish Date: 2021-03-15

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा सिफारिस भई आए बमाेजिम विभिन्न अनुसन्धाताहरूलाई विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे छ ।

Click to download