Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

एकवर्षे विएड 2079 काे वार्षिक परीक्षाकाे बनेपा क्याम्पसकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2024-06-05

Read More

आचार्य प्रथम खण्ड २०७९ काे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2024-06-04

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री 2079 काे परीक्षा केन्द्र र परीक्षा समय निर्धारण सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2024-06-04

Read More

जिन्सी सामान लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2024-05-16

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७९ काे परीक्षा कार्यक्रम

Publish Date: 2024-05-09

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७८ को एक्टिभ एकेडेमी र कपिलवस्तु क्याम्पसको नियमित/आंशिक तथा २०७९ को विशेष मौकाको परीक्षा परिणाम प्रकाशित

image
Publish Date: 2024-04-26

Read More

विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिएको सूचना

image
Publish Date: 2024-04-09

Read More

परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2024-03-25

Read More

तीन वर्षे शास्त्री तथा चार वर्षे शास्त्रीको प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डका परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

Publish Date: 2024-02-25

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2024-02-25

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री 2078 काे छुटहरुकाे र विशेष माैका परीक्षामा सम्मिलितहरुकाे अभ्यास शिक्षण गराउने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2024-02-11

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री 2079 काे परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2024-02-11

Read More

विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2024-01-24

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्रीकाे विशेष माैकाकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2024-01-24

Read More

उत्तरमध्यमा प्रथम र द्वितीय खण्ड तथा आचार्य द्वितीय खण्डकाे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित

Publish Date: 2024-01-24

Read More

प्राक्शास्त्री २०७९ को परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-12-28

Read More

एकवर्षे बी‍.एड. २०७८ काे अन्तिम परीक्षा परिणाम प्रकाशित ।

Publish Date: 2023-12-21

Read More

विशेष मौकाको परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2023-12-20

Read More

विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2023-12-10

Read More

चारवर्षे शास्त्री प्रथम र द्वितीय खण्ड २०७९ काे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-12-05

Read More

तीनवर्षे शास्त्री द्वितीय र तृतीय खण्ड २०७८ र २०७९ काे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-12-05

Read More

आचार्य प्रथम र द्वितीय खण्ड २०७८ काे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशित

image
Publish Date: 2023-12-05

Read More

शास्त्री तहकाे परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2023-11-22

Read More

परीक्षा परिणाम प्रकाशन

Publish Date: 2023-11-22

Read More

माैका परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: 2023-11-22

Read More

प्राक्‌शास्त्री २०७९ काे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2023-10-13

Read More

विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2023-10-06

Read More

नेसंवि दर्ता फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2023-10-06

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७८ काे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-09-30

Read More

चारवर्षे शास्त्री प्रथम खण्ड २०७९ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-09-15

Read More

चारवर्षे शास्त्री द्वितीय खण्ड २०७९ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-09-10

Read More

विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2023-09-01

Read More

विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2023-08-17

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2023-08-10

Read More

२०७९ चैत्र महिनामा सञ्चालित शास्त्री तृतीय खण्ड २०७९ काे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-08-09

Read More

२०७९ चैत्र महिनामा सञ्चालित शास्त्री तृतीय खण्ड २०७८ काे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-08-09

Read More

२०७९ चैत्र महिनामा सञ्चालित एकवर्षे शिक्षाशास्त्री (One Year B.Ed.) २०७८ काे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-08-09

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2023-06-16

Read More

२०८० असार ४ गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको आचार्य तहको परीक्षाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2023-06-16

Read More

२०८० असार ४ गतेदखि सञ्चालन हुन लागेको आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्डको परिवर्तित परीक्षा कार्यक्रम

image
Publish Date: 2023-06-08

Read More

पाँचाैँ दीक्षाान्त समाराेहसम्बन्धी कार्यक्रम

image
Publish Date: 2023-05-22

Read More

विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2023-05-19

Read More

2055 सालयताका परीक्षाहरुमा अनुत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण तह तथा खण्ड (उत्तरमध्यमा, विज्ञान उत्तरमध्यमा, शास्त्री, एकवर्षे वीएड र आचार्य तह) का परीक्षार्थीहरुका लागि विशेष मौका आवेदन फाराम खुल्ला गरिएको सूचना

Publish Date: 2023-05-14

Read More

आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्ड २०७८ काे परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2023-05-04

Read More

पाँचौँ दीक्षान्तमा भाग लिने सहभागीहरुकाे नामावली प्रकाशन

Publish Date: 2023-04-09

Read More

2079 सालमा सञ्चालन गरिने एकवर्षे शिक्षाशास्त्री (B.Ed.)-2078 काे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित,

Publish Date: 2023-02-14

Read More

तीनवर्षे शास्त्री प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डका तथा चारवर्षे शास्त्री प्रथम तथा द्वितीय खण्डका परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

Publish Date: 2023-02-13

Read More

आचार्य प्रथम खण्डकाे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-02-10

Read More

चारवर्षे शास्त्री प्रथम खण्डकाे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-02-10

Read More

विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2023-01-22

Read More

आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्ड २०७८ काे परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2023-01-10

Read More

प्राक्शास्त्री २०७८ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-01-07

Read More

उत्तरमध्यमा प्रथम तथा द्वितीय खण्ड आंशिक २०७९ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2023-01-07

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-12-29

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-12-20

Read More

२०७९ मंसिर २८ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेको उत्तरमध्यमा तथा प्राक्शास्त्रीको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-12-11

Read More

आचार्य प्रथम खण्ड २०७७ को लिखित परीक्षाको परिणाम प्रकाशित

image
Publish Date: 2022-12-09

Read More

चारवर्षे शास्त्री प्रथम खण्डकाे स्थगित गरिएका शारदा विद्यापीठ र सरस्वती संस्कृत विद्यापीठकाे परीक्षाकाे परीणाम प्रकाशित

image
Publish Date: 2022-12-07

Read More

उत्तरमध्यमा प्रथम तथा द्वितीय खण्ड (आंशिक) २०७९ र प्राक्शास्त्री २०७८ काे वार्षिक परीक्षाकाे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

Publish Date: 2022-11-29

Read More

उत्तरमध्यमा तथा प्राक्शास्त्रीको परीक्षा सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-11-17

Read More

शास्त्री प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय खण्डको परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-11-17

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री 2078 काे परीक्षा आवेदन प्रपत्र (फाराम) भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-11-15

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-11-02

Read More

2078 फागुन/चैत्र महिनामा सञ्चालित शास्त्री द्वितीय खण्डको पुनर्योगको परिणाम सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-11-01

Read More

चारवर्षे शास्त्री प्रथम खण्ड २०७८ काे लिखित परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2022-09-28

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७७ र माैका २०७८ काे अन्तिम परीक्षा परिणाम प्रकाशित ।

Publish Date: 2022-09-16

Read More

शास्त्री द्वितीय खण्ड २०७८ काे नियमिततर्फकाे विपि काेइराला संस्कृत विद्यापीठकाे स्थगित परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2022-09-05

Read More

शास्त्री प्रथम खण्ड आंशिक २०७८ तथा माैका परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2022-09-05

Read More

शास्त्री प्रथम खण्ड आंशिक २०७७ तथा शास्त्री तहकाे तीनै खण्डकाे विशिष्ट परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2022-09-05

Read More

उत्तरमध्यमा प्रथम र द्वितीय खण्ड आंशिक तथा प्राक्शास्त्रीकाे परीक्षा फाराम भर्ने सम्ब्नधी सूचना

Publish Date: 2022-09-05

Read More

२०७९ श्रावण १६ गते स्थगित भएकाे आचार्य प्रथम खण्डकाे साहित्य विषयकाे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2022-08-02

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-07-26

Read More

शास्त्री द्वितीय खण्ड २०७७ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2022-07-20

Read More

शास्त्री द्वितीय खण्ड नियमित तथा स्वतन्त्र एवं माैका परीक्षा २०७८ काे परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

image
Publish Date: 2022-07-15

Read More

शास्त्री तृतीय खण्ड २०७७ र माैका परीक्षा २०७८ काे लिखित परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2022-06-16

Read More

आचार्य प्रथम खण्ड २०७७ काे वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2022-06-16

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-05-30

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री 2077 काे वार्षिक परीक्षाकाे परीणाम प्रकाशित ।

Publish Date: 2022-05-28

Read More

आचार्य दाेस्राे वर्षकाे नियमित, आंशिक, स्वतन्त्र २०७७ र २०७८ काे माैकाकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित ।

image
Publish Date: 2022-05-02

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-04-21

Read More

शास्त्री तथा आचार्य तहकाे शाेधपत्र बुझाउने सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-04-01

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-03-30

Read More

२०७६ साल सम्म उत्तीर्ण भएका छात्रछात्राहरु समेत समावेश हुनेगरी दीक्षान्तकाे फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना पुन: प्रकाशित

image
Publish Date: 2022-03-09

Read More

२०७८ फागुन २७ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेकाे शास्त्री तथा आचार्य तहकाे परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-03-03

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री (One Year B.Ed.) काे वार्षिक परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारित गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-02-24

Read More

शास्त्री तथा आचार्य तहकाे नियमित, आ‌ङ्शिक तथा माैका समेतकाे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-02-13

Read More

विदेशीहरुकाे लागि संस्कृत भाषा प्रशिक्षण प्रथम सेमेस्टरकाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

image
Publish Date: 2022-02-07

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री (One Year B.Ed.) काे परीक्षा तालिका परिवर्तन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-02-07

परीक्षा तालिका डाउनलाेड गर्नुहाेस्

Read More

सच्याइएकाे सम्बन्धमा

image
Publish Date: 2022-02-01

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-01-25

Read More

विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2022-01-19

Read More

विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना ।

image
Publish Date: 2022-01-14

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री 2077 काे वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2022-01-13

Read More

विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना ।

Publish Date: 2022-01-12

Read More

विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना ।

image
Publish Date: 2021-11-26

Read More

उत्तरमध्यमा, सेतु, प्राक्शास्त्री तथा विदेशीहरुका लागि सञ्चालन गरिने संस्कृत भाषा प्रशिक्षणकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-11-05

Read More

2078 मङ्सिर महिनामा सञ्चालन हुने प्राक्शास्त्री-2077 काे परीक्षाकाे मिति परिवर्तन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

image
Publish Date: 2021-11-05

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-10-07

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-09-26

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-08-31

Read More

आचार्य तहकाे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशन सम्बन्धमा

image
Publish Date: 2021-08-31

आचार्य तह प्रथम तथा द्वितीय खण्ड २०७६ काे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशन सम्बन्धमा

Read More

शास्त्री तहकाे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशन सम्बन्धमा

image
Publish Date: 2021-08-29

शास्त्री प्रथम/द्वितीय/तृतीय खण्ड २०७६ र शास्त्री प्रथम खण्ड २०७७ काे पुनर्याेगकाे परिणाम प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-08-27

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री 2076 काे वार्षिक परीक्षाकाे (अभ्यास शिक्षण समेतकाे) अन्तिम परीक्षा परीणाम प्रकाशित ।

Publish Date: 2021-08-26

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-07-12

Read More

विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-07-05

Read More

आचार्य द्वितीय खण्ड २०७६ काे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-06-24

Read More

आचार्य प्रथम खण्ड २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-06-24

Read More

शास्त्री प्रथम खण्ड २०७७ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-06-24

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-04-13

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-04-13

Read More

स्थानीय विदा

image
Publish Date: 2021-03-27

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-03-24

Read More

२०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री द्वितीय खण्ड २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-24

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री द्वितीय खण्ड (नियमित/आंशिक/स्वतन्त्र/विशिष्ट) २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ प्रकाशित परीक्षा परिणाम अनुसार निम्नलिखित परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन् । 

Read More

२०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री प्रथम खण्ड २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-24

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री प्रथम खण्ड (नियमित/आंशिक/स्वतन्त्र/विशिष्ट) २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ प्रकाशित परीक्षा परिणाम अनुसार निम्नलिखित परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन् । 

Read More

विद्यावारिधिकाे उपाधि प्रदान

Publish Date: 2021-03-15

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा सिफारिस भई आए बमाेजिम विभिन्न अनुसन्धाताहरूलाई विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएकाे छ ।

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७६ काे लिखित परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-08

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७६ काे लिखित परीक्षाकाे परिणाम प्रकाशित

Read More

विदेशीहरुकाे लागि संस्कृत भाषा प्रशिक्षणकाे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-01

Read More

शास्त्री तृतीय खण्ड २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-01

Read More

शास्त्री २०७७ तथा आचार्य तह २०७६ काे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-02-28

Read More

कन्सल्टेन्सी सेवाकाे लागि दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2021-02-01

Read More

शास्त्री प्रथम खण्ड २०७७ र आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्ड २०७६ काे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

Publish Date: 2021-01-31

परीक्षा कार्यक्रम

Read More

एकवर्षे शिक्षाशास्त्रीकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2020-12-18

Read More

२०७७ पाैष ५ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेकाे शास्त्री प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डकाे परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण ।

image
Publish Date: 2020-12-13

Read More

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकाे अत्यन्त जरुरी सूचना

image
Publish Date: 2020-11-24

Read More

एक वर्षे शिक्षाशास्त्री २०७६ काे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2020-11-20

Read More

शास्त्री प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डकाे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2020-11-20

Read More

उत्तरमध्यमा तह २०७७ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2020-11-20

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ असाेज महिनामा सञ्चालित उत्तरमध्यमा तह २०७७ काे आंशिककाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ । 

Read More

प्राक्शास्त्री २०७६ काे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2020-11-20

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ असाेज महिनामा सञ्चालित प्राक्शास्त्री २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ । 

Read More

२०७६ सालकाे शास्त्री तहकाे परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुकाे लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

image
Publish Date: 2020-11-13

२०७६ सालकाे शास्त्री तहकाे परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुकाे लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

Read More

शास्त्री प्रथम र आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्डकाे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2020-08-25

शास्त्री प्रथम र आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्डकाे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Read More