Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

एकवर्षे शिक्षाशास्त्रीकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

image
Publish Date: 2020-12-18

Read More

२०७७ पाैष ५ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेकाे शास्त्री प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डकाे परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण ।

image
Publish Date: 2020-12-13

Read More

एक वर्षे शिक्षाशास्त्री २०७६ काे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2020-11-20

Read More

शास्त्री प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डकाे परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

image
Publish Date: 2020-11-20

Read More

उत्तरमध्यमा तह २०७७ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2020-11-20

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ असाेज महिनामा सञ्चालित उत्तरमध्यमा तह २०७७ काे आंशिककाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ । 

Read More

प्राक्शास्त्री २०७६ काे परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2020-11-20

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ असाेज महिनामा सञ्चालित प्राक्शास्त्री २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ । 

Read More

शास्त्री प्रथम र आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्डकाे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2020-08-25

शास्त्री प्रथम र आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्डकाे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Read More