Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

उत्तरमध्यमा तह २०७७ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2020-11-20

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ असाेज महिनामा सञ्चालित उत्तरमध्यमा तह २०७७ काे आंशिककाे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ । 

Click to download