Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७८ को एक्टिभ एकेडेमी र कपिलवस्तु क्याम्पसको नियमित/आंशिक तथा २०७९ को विशेष मौकाको परीक्षा परिणाम प्रकाशित

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री २०७८ को एक्टिभ एकेडेमी र कपिलवस्तु क्याम्पसको नियमित/आंशिक तथा २०७९ को विशेष मौकाको परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2024-04-26