Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

२०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री द्वितीय खण्ड २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित

Publish Date: 2021-03-24

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ पाैष महिनामा सञ्चालित शास्त्री द्वितीय खण्ड (नियमित/आंशिक/स्वतन्त्र/विशिष्ट) २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएकाे छ प्रकाशित परीक्षा परिणाम अनुसार निम्नलिखित परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन् । 

Click to download